frösådd

Optimal frösådd

Här kan du ladda ned den senaste versionen (november 2015) av det frösåddsdokument som byggts upp av Ingemar Björk. Ingemar har varje år sedan 1983 genomfört en stor mängd frösådder, iakttagit och dokumenterat resultaten. På senare år har bidrag från andra personer inkluderats i dokumentet.

Sådd av pionfröer

Paeonia officinalis ssp. microcarpa © Torsten Eriksson
Författare: 
Johan Pettersson

I november är det hög tid att så årets pionfröer!

Pioner behöver en varm period följd av en kall period för att bryta frövilan. En kontrollerad metod för pionfrösådd är att använda färsk fuktig vitmossa, Sphagnum.

Subscribe to RSS - frösådd