Systematiken: ett kursmaterial

Inger Frändås har tagit fram ett kursmaterial om växter och systematik.

Dessa delar ingår:
1) Systematiken en introduktion
2) Systematiken grovt förenklad
3) Bestämning
4) Darwin och utvecklingsläran
5) Genetik Gregor Mendel
6) Latinska uttalsregler
7) Svenska namn på släkte

Har du någon kommentar till materialet, eller idéer om hur man lägger upp en kurs - eller använder det? Då kan du kommentera här så att flera kan ta del av goda idéer och dela med sig.