Resor

Som medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna har du möjlighet att följa med oss på någon av våra spännande resor. Tillsammans med andra växtälskare får du chansen att uppleva växterna i deras ursprungliga miljöer långt borta eller helt enkelt göra ett besök i någon känd trädgårdspärla i Sverige.

Botaniska resor till fjärran länder
På riksnivå har många längre resor arrangerats, bl.a till Dolomiterna (2015), Sydafrika, Spanien, Skottland (2016), Polen (2016), Holland och Tyskland 2017, Kina, Nya Zeeland och Sydamerika.

2018
I mars 2018 planerar vi att resa till Gran Canaria. Mer information om resan hittar du här >>

Kontaktuppgifter till STA:s resekommitté
Ann-Christine Holmgren, Falks backe 3, 146 40 Tullinge
E-post: a-c.holmgren@telia.com, tfn 08-778 6918 eller 070-549 6918 (helst kvällstid och helger)

Anna-Lena Larsson, Lorensbergsgatan 3, 117 33 Stockholm
E-post: anna.lena.larsson3@gmail.com
 

Trädgårdsresor och inköpsresor
Även de lokala kretsarna ordnar årligen resor både inom och utom Sveriges gränser. Ofta med fokus att besöka och inspireras av andras trädgårdar. Inköpresor är ett annat populärt inslag i föreningen. Oftast är det kortare helg- eller dagsresor men även längre inköpsresor till Holland har förekommit.