Trädgårdsamatörernas lokalkretsar

Det mesta av Trädgårdsamatörernas verksamhet - föredrag, växtmarknader, kurser och sociala aktiviteter - sker i de lokala kretsarna. Kretsarna är geografiskt indelade och du betalar 200 kr + en avgift till den krets/kretsar du vill tillhöra.